Ana Sayfa Ekonomi 9 Aralık 2021 119 Görüntüleme

Son dakika… 7 milyon asgari ücretli bekliyor… 3’üncü toplantı bugün yapılacak

Türkiye’de 7 milyona yakın kişi minimum fiyatla çalışıyor. Aileleri de hesaplandığında 30 milyona yakın insanı ilgilendiren minimum fiyata ait bugün üçüncü toplantı gerçekleştirilecek.

Türkiye Patron Sendikaları Konfederasyonu’nda gerçekleştirilecek toplantıda sendikalar görüşlerini ortaya koyacaklar.

PERSONELLER 4 BİN LİRA İSTİYOR

Taban Fiyat Tespit Komisyonu’nunun birinci toplantısında Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanı Vedat Alım, yapılan çalışmalar sonucunda emekçi tarafının 3750-4000 lira ortasında, patron tarafının ise 3500-3750 lira ortasında taban fiyat istediğini belirtti.

Bakan Alım birinci toplantıda şunları söyledi:

Enflasyonist ortamlarda taban fiyatın en alt seviyede fiyat olmak yerine temel fiyat olmasıyla ilgilidir. Türkiye’de minimum fiyatla geçinen 6 milyon civarında emekçi var. Biz enflasyon ve iktisattaki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacak bir minimum fiyat belirleyeceğiz. Sendikalar burada, teknik çalışmalar yapacaktır.

Ülkenin içindeki enflasyonu, harcama kalemlerini dikkate alarak taban fiyatın toplumda ortalama beklentileri karşılayacak bir oranda belirlenmesidir. Bunun için biz bu çalışmaları etraflıca sürdürdük. Patron ve işçilere ulaşıldı. Türkiye iktisadı dün sayılar açıklandı. Üst üste 3 çeyrek büyüme gerçekleştiren bir iktisat. Büyürken de küçülürken de değişimler ortaya sorun çıkarabilir. Türkiye iktisadı üst üste 3 çeyrektir büyüyor. Türkiye’deki dinamizmin içinde olanlar var. Türk girişimcisinin memleketler arası seviyede elde ettiği muvaffakiyet.

Türk teşebbüsçüsü bu muvaffakiyetin altına imza atmıştır. Bu muvaffakiyet övünme için söylenen bir şey değil. 220 milyar dolara koşan ihracatla kendisini ispat etmiştir. Türk emeğinin niteliğidir. Mühendisinden emekçisine ustadan çırağa kadar emeği var. Minimum fiyat bu manada değer kazanmaktadır. Düzenlemeler bizim için çok kıymetli olacaktır.

Türkiye iktisatta yaşanan dövizde, kurlarda yaşanan dalgalanmalar belirli bir biçimde istikrara kavuşacak şeylerdir. Makro göstergeler onlar değildir. Büyümedir, istihdamdır, kalitedir, sürdürülebilirliğidir, üretim kapasitesinin artışıdır. değersiz midir? Kıymetlidir lakin bu dalgalanmalar makro değişimlere bağlı olarak istikrara kavuştuğu vakit daha da iktisadın gücünü ortaya çıkarak kıymetlerdir.

ANKETLER GERÇEKLEŞTİRDİK

26 kentte çalışmamızı gerçekleştirdik. Türlü dallarda bu çalışmayı gerçekleştirdik. İşletmelerin hem sahipleriyle aşikâr oranda da profesyonel yöneticileriyle görüşmeler yapıldı. İşletmenin faaliyet gösterdiği bölümler denildiği vakit bir evvelki yılla karşılaştırıldığı vakit önümüzdeki seneyi nasıl değerlendiriyorsunuz dediğimizde yüzde 50’si değişim olmayacağının yüzde 37’sinin yükseliş olacağını yüzde 11’inin de düşüş olacağı cevabını aldık.

Yapılan çalışmada patronlar 3500-3750 lira ortasında minimum fiyatın olmasına yönelik çoğunluk oluştu. Çalışmaya katılan patronların yüzde 74’ü işten çıkarmaların artabileceğini belirtti.

Firma sahiplerinin yüzde 36’sı 3500-3750 lira ortasında taban fiyat isterken profesyonel yöneticiler 6 bin liranın üzerinde artışlar istemişlerdir.

Küçük işletmeler ve mikro işletmeler elinin altında personel çalıştıranlar onlar da taban fiyatın üste hakikat tırmanmasının önemli biçimde işsizliğe neden olabileceği problemini lisana getirdiklerini sizlerle paylaşmak isterim.

ÇALIŞANLAR 4 BİN LİRA İSTİYOR

2500 işçiye ulaşıldı. Bunların yüzde 13’ünün taban fiyat dışında bir işte de çalıştıklarını tabir etmişlerdir. 3750 -4000 lira ortasında sayılar telâfuz ettiler. Yüklü oran 3750 lira ile 4 bin lira ortasında toplandığı görülmektedir. Çalışanlarımız de taban fiyatın artmasının ekonomiyi canlandıracağını düşünmektedir. Çalışanların yüzde 60’ı minimum fiyatın artmasının personellerin işten çıkarılmasına neden olmayacağını söyledi.

Sürdürülecek teknik çalışmalar var. 4 oturumla tamamlanmasını düşünüyoruz. Bu süreci biz bu sene Türk-İş Lideri Atalay Beyefendi, Özgür Beyefendi de makul bir yerde uzlaşacağımız yerde bitirelim çağırısında bulundu, biz de bu görüşteyiz. Kısa müddette bu sıkıntının tahlile kavuşturulacağına inanıyoruz. Türkiye toplumsal devlettir. Türkiye’nin sendikaları, işçileri memnun epey Türkiye’nin büyümesi motive olacaktır.

NAZMİ IRGAT – TÜRKİYE PERSONEL SENDİKALARI KONFEDERASYONU LİDERİ

Toplumun geniş bir bölümü yapılacak kurul toplantısının sonuçlarını umutla beklemektedirler. Alınacak bu karar beklentileri karşılar, hayal kırıklığına yol açmaz, iş barışı ve toplumsal huzuru getirir. 2021 yılı olağanüstü bir yıl oldu. 2020’de başlayan salgın hastalık, aksilikler, çalışma yapısı değişiklikleri, uzaktan çalışma, konuttan çalışma, kısa çalışma, fiyatsız müsaade üzere uygulamaları içinde oldular.

Bu insanların fiyat ve gelirleri büyük kayba uğradı. Enflasyon süreci başladı. Artarak devam eden enflasyonla birlikte ulusal paramız paha kaybetti, alım gücü düştü. Maalesef ülkedeki beşerler sendikal örgütlenme hakkını kullanamadığı için minimum fiyatı kabul ederek işlerini korumakla karşı karşıyalar. Dünyada ve ülkemizde ucuz emek üzerine kurgulanmış çalışma sistemi var. Memleketler arası rekabeti gidermenin tek yolunu ucuz emekte gördüler, bunun yanlışlığını yaşayarak görüyoruz.

İçimizde akademisyen ve ekonomistler de var. İçimizde bulunduğumuz kaidelerde taban fiyatla 4 kişilik bir ailenin hayatını idame ettirmesi mümkün değil. Sayın Bakanım sizden umutluyuz. Anketle birlikte ortaya çıkıyor ki, bu minimum fiyatın dayanılmaz hal aldığı ortaya çıktı. Bu çalışmamızın sağlıklı yol alabilmesi için çok önemli çalışma yaptırmak durumunda kalıyoruz. Hem patron hem hükümet ve çalışanlar olarak ortak noktaya gelmiş durumdayız.

Enflasyon üzerindeki artışı patron de kabul ediyor. Bundan da mutlu kalıyoruz. Vergi oranlarının indirilmesi konusunda da mutabıkız. Artık yüzde 20-27’ler çalışanlar için adil bir vergi sistemi olmadığını kabul ediyoruz. En az fiyattan vergi alınmasının sonu gelmiş olması lazım. AGİ ile bu durumun çözülebileceğini düşünüyoruz. Çalışanlar elbette ki toplumsal devlet anlayışı içinde refah devletine ulaşırlar.

Milyonlarca çalışanın içinde bulunduğu zorluğun borçlanarak muhtaçlık kredileri, kredi kartlarıyla hayatlarını idame ettiriyorlar. Yapılan artırımla borçlarını ödeyip ailesiyle birlikte yaşamak için uğraş edecekler. Besindeki artışların önüne geçilmesinin vakti gelmiştir. Türk Lirası’nın kıymet kaybetmesini hüzünle karşılaşıyoruz. Taban fiyatın çalışan ve halkımıza iyi olacağını umuyorum.

AKANSEL KOÇ – TİSK GENEL SEKRETERİ

1.5 yılı aşkın müddettir Koronavirüs nedeniyle farklı bir devirden geçiyoruz. Çalışanlarımızın sıhhati ve refahı evvel geldi. Bu toplantıların sonucunda tüm taraflar için yarar yaratacak bir kararla sürecimizi tamamlayacağız. Dünyada ve ülkemizdeki daima değişen ekonomik dinamiklerin içindeyiz. İktisatta global olarak içinden geçtiğimiz süreçte hükümetimiz tarafından istihdamın korunması ve artırılması için verilen dayanaklar hayli kıymetlidir.

Ne yazık ki tüm dünyada artan emtia, ham unsur fiyatları ve çip krizi üzere problemler birçok bölümümüzü maalesef olumsuz olarak etkiliyor. Hizmet bölümünün toparlanmamış olması biraz daha vakte muhtaçlık olduğunu gösteriyor. Dünyada ve ülkemizde ek istihdam yaratmak maalesef zorlaşmaktadır. Ayrıyeten ülkemizin vergi gelirleri, gerek patronlar üzerindeki haksız rekabette olumsuz tesiri olan kayıt dışı istihdam yüzde 30’lara ulaştı. 9 milyonun üzerindeki kayıt dışı çalışanın devlet üzerinde yarattığı kayıp 150 milyar lira üzerindedir.

Taban fiyat tespitinde istihdamın korunması, yeni istihdamın korunmasına yarar sağlayan minimum fiyat teşvikinin 2022 yılında devam etmesine, patron maliyetlerinin istihdamı artıracak adımlar atılmasını istirham ediyoruz. Ülke olarak birlikte büyüyebilmek temeldir. Çalışanlarımızın refahını koruyacak artışa şimdiden evet diyoruz. Ortak yarar sağlayacak her türlü işbirliğine hazırız.

İKİNCİ TOPLANTIDA KELAM TÜRK-İŞ LİDERİ ATALAY’DAYDI

Türk İş Lideri Ergun Atalay ikincisi gerçekleştirilen minimum fiyat toplantısından çabucak evvel gazetecilere kıymetli açıklamalarda bulundu.

Atalay’ın açıklamaları şöyle:

Bu yapıda şu var. 5 patron, 5 emekçi, 5 hükümet temsilcisi var. Artık biz vakit zaman kamuoyunda arkadaşlarımız konuşuyor. Sendikalarla birlikte ortaklaşa toplantı yapıyoruz. 7 milyona yakın insan bunla geçinmeye çalışıyor. Aile olarak bakıldığında 30 milyonun üzerinde bir sayı. Bu beşerler bu masada bulunanların arkadaşları, komşusu.

MİNİMUM FİYATLI UYUMUYOR DESEK YERİ

Sendikaların olduğu yerde mukavele var, toplumsal haklar var, ikramiye var. Yüzde 99’u taban fiyatın üstünde fiyat alıyorlar. Bilhassa otellere baktığınız vakit, toplumsal ömür alanlarına baktığınız vakit, akşam 4-5’ten sonra çalışanların 4’te 3’ü minimum fiyatlı, bir kısmı minimum fiyatlı, bir kısmı memur. Minimum fiyatlı ve dar gelirli son yıllarda uyumuyor desek yeri.

Ortadaki bu fiyatları gözden geçirmek gerekiyor. Yine değerleme oranı yüzde 36. TÜİK enflasyona yüzde 21 diyor. Herkesin önünde sayılar var. Son 2-3 ayda temel besin unsurlarına gelen artırımlar ortada. 30-35-40’ın üzerinde olan sayılar var. Gücümüzün yettiği kadar değerlendireceğinizi biliyorum. Bakan Beyefendi ile konuşup o denli çıktım buraya. Memurlarla ilgili açıklanan husus var. Enflasyon üstünde olan artırımları devlet bize veriyor. Enflasyon neyse bize de veriyorlar. Enflasyonun üzerinde ne varsa kümülatif olarak tamamlamak istiyorlar.

BU FİYAT ÇOK DÜŞÜK

Patronlarımızın nasıl baktığını biliyorum. Bu fiyat çok düşük bir fiyat. Beşerler 15 gün bile geçinemeyecek, bunu herkes biliyor. Vergiden mi öteki bir yerden mi telafi ederler bilemiyorum, ben ekonomist değilim. Beklentimizin altında kalacak sayı olursa biz buna katılmayacağımızı söylüyorum.

Bakan Bey’e sayısı söyledim, bundan evvelki Maliye Bakanı da biliyor. Toplumun tüm bölümleri bunla ilgili fikir beyan ediyor. Her gün de bir araştırma yapılıyor. Yolda gelirken Gerede’de benzinlik çalışanı ile konuştum, fırındaki kızla konuştum.

Toplumdaki beklenti yüksek. Toplumun memnun olacağı sayıya imza atmak istiyoruz. Yüzde 90’u minimum ücretlinin 10 kişinin altında, yüzde 10’u 10 kişinin üstünde. İşyerlerimiz ihracat yapıyor, iyi kazandıklarını söylüyorlar. Kar, ziyan devletin tüm sayıları ellerinde. Zorda olan işyerlerine katkı sağlanması gerekiyor. Vergi ile ilgili sorunumuz var. Ocak’ta aldığımız fiyatın Aralık’ta yüzde 25’ini alamıyoruz.

İnşallah umduğumuz üzere olur, tabiri caizse gazozun gazı kaçmazsa iyi olur. Güzel toplantılar.

KOÇ: ÜMİT EDİYORUZ Kİ BU HAFTA İÇERİSİNDE AÇIKLARIZ

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan TİSK Genel Sekreteri Koç, “Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının raporları sunuldu. Üçüncü toplantı Perşembe günü TİSK konut sahipliğinde gerçekleşecek. Orada da çalışmalar, TÜİK’ten gelen raporlar görüşülecek ve değerlendirilecek” diye konuştu.

Toplantının nasıl geçtiği üzerine gelen soruyu yanıtlayan Koç, “İlk açıklamamızda da bahsettik. Konfederasyon liderimiz, Türk-İş lideri ve bakan en kısa müddette üçlü mutabakatla imzalamak taraftarı. Maddede da biliyorsunuz rastgele bir mecburilik yok toplantı sayısı olarak. Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde minimum fiyatı açıklarız” sözlerini kullandı.

Genel Sekreter Koç, toplantıda sırf patron üzerindeki yükün değil, emekçi üzerindeki yüklerin de gündeme getirildiğini vurgulayarak, “Özellikle temennimiz vergi kesintilerini kademeli azaltılması. Lakin bu yalnızca minimum fiyat ile çalışanlar için değil, tüm çalışanlarımız için bu bahiste çalışma yapılması konusunda mutabakatımız var” değerlendirmesinde bulundu.

Hürriyet

instagram takipçi satın al
hack forum hack forumu hack forum gaziantep escort gaziantep escort Shell download cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı
tokat escort erbaa escort muğla escort fethiye escort göcek escort hack forum bahis forum forum bahis babilbet fethiye escort slot siteleri deneme bonusu veren siteler
hack forum